استخدام فروشنده خانم برای فروش لباس خانمها در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

به یک فروشنده خانم برای فروش لباس خانمها ترجیحا ساکن مرکز شهر نیازمندیم ساعت کاری۹/۱بعدازظهر۴/۵تا۱۰پوشاک جواهری


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک فروشنده خانم برای فروش لباس خانمها ترجیحا ساکن مرکز شهر نیازمندیم ساعت کاری۹/۱بعدازظهر۴/۵تا۱۰پوشاک جواهری

Rating: 5 4 out of 5 based on 165 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه