استخدام فروشنده خانم باسابقه جهت محصولات قرانی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/06
توضیحات آگهی

((لطفاجهت هماهنگی فقط پیامک بفرستیدوتاآخرپیام روبخونید))
نیازمندفروشنده خانم باسابقه فروشندگی وبازاریابی .
دوعددمحصول قرآنی برافروش داریم که فروشنده می تواندبه راحتی داخل مترویااماکن شلوغ وحتی درمغازه هااقدام به فروش نماید.
فروش ۷عدددرروز۲۰هزارحقوق درروز
فروش ۱۰عدددرروز۳۵هزارحقوق درروز
فروش ۱۵عدددرروز۶۰هزارحقوق درروز
فروش ۲۰عدددرروز۸۵هزارحقوق درروز
دوتامحصول قرآنی دوتاپک هستندکه دارای قیمتهای ۱۱/۵۰۰و۱۲/۵۰۰تومان می باشند.
کاربسیارساده بادرآمدبالا.
وقت وساعت کاری آزاد.
سن.مدرک تحصیلی وسابقه کاری پیامک نمایید


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

((لطفاجهت هماهنگی فقط پیامک بفرستیدوتاآخرپیام روبخونید)) نیازمندفروشنده خانم باسابقه فروشندگی وبازاریابی . دوعددمحصول قرآنی برافروش داریم که فروشنده می تواندبه راحتی داخل مترویااماکن شلوغ وحتی درمغازه هااقدام به فروش نماید. فروش ۷عدددرروز۲۰هزارحقوق درروز فروش ۱۰عدددرروز۳۵هزارحقوق درروز فروش ۱۵عدددرروز۶۰هزارحقوق درروز فروش ۲۰عدددرروز۸۵هزارحقوق درروز دوتامحصول قرآنی دوتاپک هستندکه دارای قیمتهای ۱۱/۵۰۰و۱۲/۵۰۰تومان می باشند. کاربسیارساده بادرآمدبالا. وقت وساعت […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 127 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه