استخدام فروشنده جهت فروشگاه مواد غذایی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات آگهی

به یک نفر خانم با سابقه کاری فروشندگی جهت فروشگاه مواد غذایی نیازمندیم.
جهت ضمانت سفته دریافت می شود.
فروشگاه در گلستان می باشد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر خانم با سابقه کاری فروشندگی جهت فروشگاه مواد غذایی نیازمندیم. جهت ضمانت سفته دریافت می شود. فروشگاه در گلستان می باشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 115 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه