استخدام فروشنده تمام وقت آقا در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

محل: تهران، تهران‌سر

جهت فروشندگی در سوپر پروتئین و لبنیات سنتی چبانی واقع در تهرانسر به یک فروشنده آقا نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: تهران، تهران‌سر جهت فروشندگی در سوپر پروتئین و لبنیات سنتی چبانی واقع در تهرانسر به یک فروشنده آقا نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 195 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه