استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری آبادبوم پارس در اردبیل

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات آگهی

استخدام مهندس عمران ،مسئول اجرا ،کارشناس دفتر فنی
آباد بوم پارس شرکت پیمانکاری پروژه های راهسازی – ابنیه و آب دراردبیل
اردبیل، بیله سوار ، داخل شهر ، بیمه، مسکن ،تمام وقت ، بین ۲۵ تا ۳۵ سال


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مهندس عمران ،مسئول اجرا ،کارشناس دفتر فنی آباد بوم پارس شرکت پیمانکاری پروژه های راهسازی – ابنیه و آب دراردبیل اردبیل، بیله سوار ، داخل شهر ، بیمه، مسکن ،تمام وقت ، بین ۲۵ تا ۳۵ سال

Rating: 5 4 out of 5 based on 65 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فنی و مهندسی نمایش همه
استخدام‌ های اردبیل نمایش همه