استخدام صندوق دار خانم در پیتزا فروشی مک من در زاهدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

به یک منشی برای پیتزا فروشی نیازاریم
انشای کار با رایانه
توانایی پاسخ دادن به مشتری با لبخند
با روابط عمومی بالا
ساعت کار ۴تا ۱۱۳۰
حقوق ۳۰۰
۰۹۳۵۳۵۸۰۳۰۰با مدیریت هنرور
ادرس زاهدان بلوار بهداشت روبه رویی دانشگاه علوم پزشکی
نزدیک میدان مشاهیر

در صورت عدم پاسخ به تماس حضوری مراجعه کنید
در پناه حق


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک منشی برای پیتزا فروشی نیازاریم انشای کار با رایانه توانایی پاسخ دادن به مشتری با لبخند با روابط عمومی بالا ساعت کار ۴تا ۱۱۳۰ حقوق ۳۰۰ ۰۹۳۵۳۵۸۰۳۰۰با مدیریت هنرور ادرس زاهدان بلوار بهداشت روبه رویی دانشگاه علوم پزشکی نزدیک میدان مشاهیر در صورت عدم پاسخ به تماس حضوری مراجعه کنید در پناه حق

Rating: 5 4 out of 5 based on 172 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های سیستان و بلوچستان نمایش همه