استخدام صندوقدار خانم در فروشگاه لوازم لوکس خودرو در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/15
توضیحات آگهی

به یک صندوقدار خانم آشنا به نرم افزار هلو و حسابداری به صورت دو تایم جهت فروشگاه لوازم لوکس خودرو نیازمند است.
دارای ضامن معتبر یا دریافت سفته
محل کار فاز دو پادادشهر


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک صندوقدار خانم آشنا به نرم افزار هلو و حسابداری به صورت دو تایم جهت فروشگاه لوازم لوکس خودرو نیازمند است. دارای ضامن معتبر یا دریافت سفته محل کار فاز دو پادادشهر

Rating: 5 4 out of 5 based on 121 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه