استخدام صندوقدارومهماندار جهت کاردرفست فود در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/30
توضیحات آگهی

به دونفرخانم باظاهری اراسته وروابط عمومی بالاجهت کاردرفست فودنیازمندیم….


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به دونفرخانم باظاهری اراسته وروابط عمومی بالاجهت کاردرفست فودنیازمندیم….

Rating: 5 4 out of 5 based on 138 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند صندوق نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه