استخدام صنایع بسته بندی به بند در یزد ، اصفهان و تهران

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/17
عنوان شغلجنسیتسنرشته تحصیلیتوانمندی ها و سوابقمحل انجام کار
کارشناس فروشزن/مردحداکثر 35 سالروان شناسی، ارتباطات، مهندسی مکانیک و سایر رشته های مرتبط آشنا به فنون مذاکره و اصول فروش، روابط عمومی بالا، ICDL، حداقل یکسال سابقه فروش تهران/یزد/اصفهان
کارشناس بازرگانی داخلی و خارجیزن/مردحداکثر 35 سالمدیریت بازرگانی و سایر رشته های مرتبطآشنا به امور بازرگانی داخلی و خارجی/مکاتبات خارجی و منابع یابی کالا، مسلط به زبان انگلیسی، حداقل یکسال سابقه کار مرتبطیزد
کارشناس برنامه ریزیزن/مردحداکثر 35 سالصنایع/مدیریت/تحقیق در عملیات و سایر رشته های مرتبطآشنا با اصول و مفاهیم برنامه ریزی و تسلط بر نرم افزارهای آن، حداقل یکسال سابقه کار مرتبطیزد
کارشناس منابع انسانیزن/مردحداکثر 35 سالمدیریت، روان شناسی، صنایعتسلط بر فرایندهای منابع انسانی، حداقل یک سال سابقه کاریزد
حسابدارزن/مردحداکثر 35 سالحسابداری، مدیریت مالیتسلط بر ثبت حساب و تهیه گزارشات، تسلط بر نرم افزارهای حسابداری، حداقل یک سال سابقه کاریزد
مسئول مارکتینگزن/مردحداکثر 35 سالمدیریت/ارتباطات، روان شناسی و سایر رشته های مرتبط آشنا با اصول بازاریابی و بازارسازی، روابط عمومی بالا، ICDL، حداقل یکسال سابقه کاری یزد
انباردارمردحداکثر 35 سالکامپیوتر، مدیریت و رشته های مرتبط، حداقل یکسال سابقه کارآشنا به اصول و مفاهیم انباداری، تسلط بر نرم افزار همکاران سیستم، حداقل یکسال سابقه کارییزد
توضیحات آگهی

صنایع بسته بندی به بند یزد در نظر دارد جهت توسعه نیروهای انسانی خود در پست های سازمانی درج شده در جدول، استخدام نماید.
افراد واجد شرایط می توانند رزومه های خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۲۵ به ایمیل درج شده در اطلاعات آگهی ارسال نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

صنایع بسته بندی به بند یزد در نظر دارد جهت توسعه نیروهای انسانی خود در پست های سازمانی درج شده در جدول، استخدام نماید. افراد واجد شرایط می توانند رزومه های خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۲۵ به ایمیل درج شده در اطلاعات آگهی ارسال نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 186 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با انباردار نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه