استخدام صفحه آرا مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ و تایپ در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام صفحه آرا مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ و تایپ
به صفحه آرا مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ و تایپ در تهران نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام صفحه آرا مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ و تایپ به صفحه آرا مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ و تایپ در تهران نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 124 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه