استخدام در شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
توضیحات آگهی

استخدام در شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري در مورد تمديد مهلت ثبت نام، بنا به درخواست متقاضيان ثبت نام در آزمون درخواست پروانه كارشناسان رسمي دادگستري،
مهلت ثبت نام تا ساعات پاياني روز ۱۳۹۵/۳/۲۱ تمديد مي گردد.
مرتضي محمد خان رئيس شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام در شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري در مورد تمديد مهلت ثبت نام، بنا به درخواست متقاضيان ثبت نام در آزمون درخواست پروانه كارشناسان رسمي دادگستري، مهلت ثبت نام تا ساعات پاياني روز ۱۳۹۵/۳/۲۱ تمديد مي گردد. مرتضي محمد خان رئيس شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

Rating: 5 4 out of 5 based on 450 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با وکیل نمایش همه
استخدام‌ های سراسری نمایش همه