استخدام شریک وسرمایه گذار در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات آگهی

به یک نفر شریک وسرمایه گذار جهت پخش عمده انجیر خشک باسرمایه حداقل سیصد میلیون تومان نیازمندیم.
سودناشی از کار سی تا پنجاه درصد از اصل سرمایه وکاملا حلال واسلامی میباشد
ضمانت سرمایه چک یا سفته به اندازه دوبرابر سرمایه اصلی وباقرارداد محضری میباشد.
باامکان حضورسرمایه گذار در کار .


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر شریک وسرمایه گذار جهت پخش عمده انجیر خشک باسرمایه حداقل سیصد میلیون تومان نیازمندیم. سودناشی از کار سی تا پنجاه درصد از اصل سرمایه وکاملا حلال واسلامی میباشد ضمانت سرمایه چک یا سفته به اندازه دوبرابر سرمایه اصلی وباقرارداد محضری میباشد. باامکان حضورسرمایه گذار در کار .

Rating: 5 4 out of 5 based on 192 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه