استخدام شرکت پتروشیمی امیرکبیر سال ۹۵ (سهامی عام)

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات آگهی

استخدام در شرکت پتروشیمی امیر کبیر
محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران

بنام خدا

” آگهی دعوت به همکاری ”

شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در سايت ۴ منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی (بصورت قرارداد مدت معين) از ميان داوطلبان مرد (به استثنای رشته لیسانس تغذیه) واجد شرايط بومي در مقاطع ديپلم و مقطع ليسانس ( متولدين يا افرادي كه مدرك تحصيلي ديپلم خود را در استان خوزستان اخذ نموده اند) از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصي ،طب صنعتی ،گزینش و تست روانشناسي دعوت به همکاری می نماید .
۱) شرایط استخدام
الف ) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
ب ) متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
ج ) عدم سوء پيشينه كيفري
د ) برخورداری از تندرستي و توانايي كامل جسماني متناسب با نوع کار و سلامت رواني
هـ ) دارا بودن برگ پايان خدمت وظیفه يا معافيت دائم.(تاريخ ترخيص خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آزمون باشد)
و ) حداكثر سن براي داوطلبان در مقطع ديپلم ۲۵ ليسانس ۳۰ سال مي‌باشد.( (مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن اضافه مي گردد)
تبصره (۱) : سابقه كار مرتبط با مدرك تحصيلي در صورت تاييد، به سقف سني افزوده خواهد شد. داوطلبان شركت در آزمون مي بايست در صورت قبولي در آزمون و هنگام دعوت به مصاحبه، اصل مدارك مربوط به سوابق قبلي خود در موسسات ديگر را ارائه دهند.
ز) حداقل معدل كل جهت مقاطع ديپلم و ليسانس ۱۴ مي باشد.
۱-۱- داوطلبان استخدام در صورت پذيرفته شدن در آزمون مي بايست مدارك تحصيلي و تخصصي معتبر مورد نياز را به شركت ارائه دهند. مدارك دانشگاهي كساني قابل قبول براي شركت در آزمون است كه مورد تائيد شركت قرار گيرد.
۱-۲- داوطلبان خدمت در شركت بايد از لحاظ تندرستي واجد شرايط جسماني و رواني لازم براي كار به نحوي كه توسط شركت تعيين مي‌گردد، باشند. بدين منظور قبل از استخدام از كليه داوطلبان توسط پزشك معتمد شركت يا مرجع ذيصلاح معاينه پزشكي (طب صنعتي) به عمل مي‌آيد، استخدام داوطلب منوط به اين است كه نتيجه معاينه رضايت‌بخش باشد.
تبصره (۲) : داوطلبان مقاطع تحصيلي بالاتر حق شركت در مقاطع تحصيلي پايين تر را ندارند و چنانچه پس از شركت در آزمون محرز گردد كه شخص داراي مدرك تحصيلي بالاتر در رشته قبول شده باشد، در هر مرحله از آزمون و فرآيند استخدام از پذيرش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.
تبصره (۳) : چنانچه در هر مرحله از آزمون مشخص گردد كه اطلاعات و مدارك ارائه شده توسط داوطلب خلاف واقع بوده است، از پذيرش ايشان در هر مرحله از فرآيند دعوت به همكاري جلوگيري بعمل خواهد آمد.
تبصره (۴) :كاركنان داراي مدرك تحصيلي ديپلم شاغل در بخشهاي پيمانكاري شركت پتروشيمي اميركبير مي توانند بدون در نظر گرفتن نوع گرايش ديپلم در آزمون شركت نمايند. (صرفاً جهت رديف هاي ۱ و ۲ جدول رشته ها)
تبصره (۵) : داوطلبان رديف هاي ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ در صورت داشتن شرايط و سوابق كاري مرتبط اعلام شده مي توانند بدون شركت در آزمون كتبي و صرفاً جهت مصاحبه تخصصي ثبت نام نمايند. ارائه اصل مدارك مربوط به سوابق كاري در روز مصاحبه ضروري مي باشد.

۲) رشته و مقطع تحصيلي مورد نیاز

ردیف
مقطع تحصيلي
رشته تحصيلي
تعداد مورد نیاز
جنسیت
شرايط و شيوه جذب

۱
ديپلم
رياضي / تجربي / صنايع شيميايي
۹
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۲
ديپلم
كليه رشته ها
۲
مرد
حداقل ۳ سال سابقه كار ايمني و آتش نشاني- آزمون كتبي و مصاحبه

۳
ليسانس
مهندسي شيمي كليه گرايش ها بجز صنايع غذايي
۲۹
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۴
ليسانس
مهندسي مكانيك كليه گرايشها
۷
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۵
ليسانس
مهندسي برق قدرت
۳
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۶
ليسانس
مهندسي الكترونيك و كنترل
۸
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۷
ليسانس
مهندسي صنايع
۱
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۸
ليسانس
شيمي كليه گرايشها
۶
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۹
ليسانس
تغذيه
۱
مرد یا زن
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۱۰
ليسانس
محيط زيست
۱
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۱۱
ليسانس
مديريت كليه گرايشها/روانشناسي صنعتي سازماني
۲
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۱۲
ليسانس
كامپيوتر نرم افزار/ سخت افزار/شبكه / IT
۳
مرد
آزمون كتبي و مصاحبه و…

۱۳
ليسانس
مهندسي مكانيك
۲
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار در زمينه بازرسي فني

۱۴
ليسانس
مهندسي مواد
۲
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار در زمينه بازرسي فني

۱۵
ليسانس
مهندسي الكترونيك
۳
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار در زمينه بازرسي فني

۱۶
ليسانس
حقوق
۱
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار در زمينه امور حقوقي

۱۷
ليسانس
مهندسي صنايع / عمران / مکانیک
۱
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار در زمينه امور پيمانها

۱۸
ليسانس
مديريت كليه گرايشها
۲
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار در زمينه خدمات عمومي و رفاهي

۱۹
ليسانس
مهندسي عمران
۱
مرد
صرفاً از طريق مصاحبه تخصصي و داراي حداقل ۵ سال سابقه كار مرتبط

۳) مدارک مورد نیاز :
داوطلبان مي بايست اصل و تصوير مدارك ذيل را در صورت پذيرفته شدن در آزمون و هنگام دعوت به مصاحبه ارائه نمايند.
۱- شناسنامه (تمام صفحات)
۲- كارت ملي
۳- كارت پايان خدمت
۴- آخرين مدرك تحصيلي
۵- سوابق كاري مرتبط مورد نظر
۶- رزومه كاري مربوط به رديفهاي ۲و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ جدول رشته ها
۷- ارسال عكس : متقاضيان مي بايست عكس ۴*۳ پرسنلي خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر ۲۰۰ كيلو بايت اسكن نموده و در قسمت مربوطه بارگزاري نمايند.

۴) مواد آزمون :
۱- مقطع تحصيلي ديپلم : هوش واستعداد تحصیلی، مباني كامپيوتر، ادبيات فارسي، زبان انگليسي
۲- مقطع تحصيلي ليسانس : ادبيات فارسي، زبان انگليسي، كامپيوتر و دروس تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي.

۵) نحوه ثبت نام :
داوطلبان مي توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۱ تا ساعت ۲۴ روز دو شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۱۰ جهت تكميل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ريال به عنوان هزينه ثبت نام الكترونيكي از طريق سايت اينترنتي www.akpc.ir اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.(هزينه آزمون به هيچ وجه مسترد نمي گردد). مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به ثبت نام هاي پس از تاريخ اعلام شده ترتيب اثر داده نمي شود.(ثبت نام زماني تكميل مي گردد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد).
تبصره (۶) : كارت ورود به جلسه آزمون روزهاي سه شنبه ۹۵/۰۳/۱۸ و چهارشنبه ۹۵/۰۳/۱۹ از طريق سايت اينترنتي اعلام شده توزيع مي گردد. زمان و مكان آزمون كتبي در روز توزيع كارت اعلام خواهد شد.

تذکرات بسیار مهم :
۱٫ چنانچه داوطلب استخدام با درج مشخصات غیر واقعی یا مغایر با شرایط استخدام ثبت نام نماید، طبق ضوابط از ادامه مراحل استخدام وي (در هر مرحله حتی پذیرش و اشتغال ) ممانعت بعمل خواهد آمد.
۲٫ داوطلبان استخدام بایستی با ارائه مدارک تحصیلی در مقاطع مورد نظر در آزمون شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود فردی با مدرک تحصیلی نا معتبر در آزمون ثبت نام و شركت نموده، ادامه اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام وی در هر مرحله حتی پذیرش و اشتغال بکار منتفی خواهد شد.
۳٫ در هر مرحله از استخدام، چنانچه خلاف موارد اعلام شده در این آگهی و یا اظهارات فرد با مستندات مربوط به وی، مشاهده و اثبات شود، به همکاری با او خاتمه داده خواهد شد.
۴٫ موكداً اعلام مي گردد ثبت نام در آزمون صرفاً اينترنتي و بر اساس آگهي مندرج در سايت مي باشد.
۵٫ از پذيرفته شدگان تعهد محضري خدمت به ميزان ۵ سال بعد از دوره آموزش اخذ خواهد شد.

نام رشته
سرفصل

مهندسی مکانیک
ترمودینامیک – مکانیک سیالات – انتقال حرارت – استاتیک و مقاومت مصالح – دینامیک و ارتعاشات

مهندسی شیمی
مکانیک سیالات – انتقال حرارت – انتقال جرم و عملیات واحد – ترمودینامیک – طراحی راکتورهای شیمیایی – کنترل فرآیند – کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

لیسانس شیمی
شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ – شیمی معدنی ۱ و ۲ – شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی – شیمی فیزیک ۱ و ۲ – شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی – جداسازی و شناسایی مواد آلی

مهندسی برق قدرت
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲- ماشین الکتریکی ۱ و ۲ – اندازه گیری الکتریکی – الکترومغناطیس

مهندسی الکترونیک و کنترل
مدار الکتریکی ۱ و ۲ – الکترونیک ۱ و ۲ – مدار منطقی – سیستم های کنترل خطی – اندازه گیری الکتریکی

مهندسی صنایع
تحقیق در عملیات – آمار و احتمال – اقتصاد مهندسی – کنترل پروژه – مبانی سازمان و مدیریت – کنترل موجودی

مهندسی کامپیوتر
شبکه های کامپیوتری – پایگاه داده – سیستم عامل – زبان های برنامه نویسی – مهندسی نرم افزار

لیسانس تغذیه
تغذيه اساسي – تغذيه در دوران هاي مختلف زندگي- تغذيه اينترال و پرنترال – رژيم درماني – بيوشيمي – فيزيولوژي

لیسانس محیط زیست
اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست – ایمنی و بهداشت محیط کار – آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی – مدیریت HSE و مدیریت ریسک – بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی

لیسانس مدیریت
ریاضی و آمار – تئوری های مدیریت – اقتصاد خرد و کلان – مدیریت منابع انسانی – تحقیق در عملیات – بازاریابی – مالیه عمومی و بودجه

دیپلم
زبان و ادبیات فارسی – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی- هوش و استعداد

سوالات عمومی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی – مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسی


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام در شرکت پتروشیمی امیر کبیر محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران بنام خدا ” آگهی دعوت به همکاری ” شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در سايت ۴ منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی (بصورت قرارداد مدت معين) از ميان داوطلبان […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 612 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با الکترونیک نمایش همه
استخدام‌ های سراسری نمایش همه