استخدام شرکت پتروشیمی امیرکبیر سال ۹۵ (سهامی عام)

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات آگهی

استخدام در شرکت پتروشیمی امیر کبیر
محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران

بنام خدا

” آگهی دعوت به همکاری ”

شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در سايت ۴ منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چ