استخدام در یک شرکت معتبر در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات آگهی

یک شرکت معتبر در سیمین دشت به یک نفر آشنا به شیت متال و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار Solid work سابقه کار مکفی نیازمند است.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک شرکت معتبر در سیمین دشت به یک نفر آشنا به شیت متال و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار Solid work سابقه کار مکفی نیازمند است.

Rating: 5 4 out of 5 based on 75 ratings.
دیدگاه کاربران