استخدام در شرکت تولیدی دارو در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات آگهی

شرکت تولیدی دارو به افراد مشروح ذیل نیازمند است:
امور اداری خانم آشنا به ورد و اکسل و پاسخگویی به تلفن (لیسانس)
حسابدار خانم آشنا به امور جاری و نرم افزار هلو با سابقه (لیسانس)
کارگر انبار خانم و آقا (دیپلم)
امور خدمات خانم (دیپلم)


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت تولیدی دارو به افراد مشروح ذیل نیازمند است: امور اداری خانم آشنا به ورد و اکسل و پاسخگویی به تلفن (لیسانس) حسابدار خانم آشنا به امور جاری و نرم افزار هلو با سابقه (لیسانس) کارگر انبار خانم و آقا (دیپلم) امور خدمات خانم (دیپلم)

Rating: 5 4 out of 5 based on 152 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه