استخدام شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
مقطع تحصیلیرسته شغلیکدعنوان شغلرشته - گرایش جنسیتتعداد (نفر)
دیپلمتعمیرکار برق10اپراتوردیپلم گروه برق با کلیه گرایش ها (فنی و حرفه ای –کاردانش)مرد12
دیپلمتعمیرکار مکانیک11اپراتوردیپلم گروه مکانیک با کلیه گرایش ها به غیر از چاپ (فنی و حرفه ای – کاردانش )مرد8
دیپلماپراتور تولید (عملیات)12اپراتورکلیه رشته هامرد63
83
مقطع تحصیلی رشته شغلیکدعنوان شغلرشته - گرایشجنسیتتعداد (نفر)
فوق دیپلمبرق20تکنسین برقبرق – کلیه گرایشهامرد5
فوق دیپلممکانیک21تکنسین مکانیکمکانیک- کلیه گرایشهامرد8
فوق دیپلماداری - خدمات22کاردان امور اداری و دفتریمدیریت بازرگانی – صنعتی – دولتی -کسب وکار – بیمهمرد6
فوق دیپلماداری - خدمات23کاردان امور اداری و دفتریکامپیوتر – کلیه گرایشهامرد6
فوق دیپلممالی24کاردان مالیحسابداری – کلیه گرایشها (به غیر از تبلیغات و بازاریابی)،امور مالی و مالیاتی – حسابداری و بازرگانیمرد3
2522
مقطع تحصیلی کدعنوان شغلرشته - گرایشجنسیتتعداد (نفر)
کارشناسی30کارشناس تولیدمهندسی مواد و متالوژی کلیه گرایش هامرد8
کارشناسی31کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفیشیمی محض ، شیمی کاربردی کلیه گرایش هامرد5
کارشناسی32کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی مهندسی شیمی کلیه گرایش هامرد5
کارشناسی33کارشناس برق، ابزار دقیق و اتوماسیونبرق - کلیه گرایش هامرد6
کارشناسی34کارشناس مکانیکمکانیک - کلیه گرایش هامرد6
کارشناسی35کارشناس صنایعمهندسی صنایع کلیه گرایش ها به غیر از گرایش ایمنی صنعتیمرد4
کارشناسی36کارشناس مالیمدیریت مالی - حسابداری کلیه گرایش هامرد4
کارشناسی37کارشناس اداری و منابع انسانیمدیریت ؛ گرایش های صنعتی،بازرگانی ،دولتی ، بیمهمرد5
کارشناسی38کارشناس فن آوری اطلاعاتهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها - مهندسی فناوری اطلاعات مرد2
کارشناسی39کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ایمهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی –بهداشت حرفه ایمرد2
کارشناسی40کارشناس بهداشت محیط و محیط زیست بهداشت محیطمرد1
کارشناسی41کارشناس ساختمان و نقشه برداریمهندسی عمران گرایش عمران –مهندسی راه و ساختمان – مهندسی اجرایی عمرانمرد1
کارشناسی42کارشناس امور رفاهی و تربیت بدنی تربیت بدنی – علوم ورزشیمرد1
45
توضیحات آگهی

شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان
در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف سايت عملياتي شركت واقع در منطقه معدني و صنعتي سنگان، از تعداد ۱۵۰ نفر داوطلبين واجد شرايط ، در مشاغل اپراتوري، كارداني و كارشناسي با شرايط مندرج در جدول ذيل از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي (دانشي) ، مهارتي ، مصاحبه تخصصي و انجام معاينات طب صنعتي بصورت قرارداد كار موقت در چارچوب مقررات قانون كار و تامين اجتماعي دعوت به همكاري نمايد.
ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از تاريخ ( ۹۵/۰۵/۱۴لغايت ۹۵/۰۵/۲۵) با مراجعه به سايت های درج شده در اطلاعات آگهی انجام ميپذيرد. ضمناً هرگونه اطلاع رساني از طريق همين سايت صورت خواهد گرفت.

الف – شرايط شركت در آزمون :

۱٫ تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

۲٫ متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور ( مصرح در قانون اساسي )

۳٫ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم غیر پزشکی

۴٫ عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سؤپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد. ( با تاييد مراجع ذيصلاح )

۵٫ نداشتن تعهد خدمت در دستگاه ها، موسسات و شركت ها در زمان دعوت به كار

۶٫ عدم سوء مصرف مواد اعتیادآور

۷٫ داشتن تندرستي و توانائي كامل جسمي و ذهنی به تاييد پزشک معتمد ، امور ايمني و بهداشت شركت.

۸٫ متقاضیان شرکت در آزمون بایستی بومی مناطق ذیل باشند:

۱-۸) در مقطع دیپلم و فوق دیپلم بومی شهرستان خواف باشند.

۲-۸) در مقطع کارشناسی و بالاتر بومی استان خراسان رضوي با اولویت شهرستان خواف باشند.

۳-۸) داوطلب بومی :

افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ، داوطلب بومی تلقی می گردند:

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان مورد تقاضا یکی باشد.

ب) همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان مورد تقاضا در پنج سال آخر خدمت یکی باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان یا استان مورد تقاضا طی کرده باشد.

د ) داوطلب و یا پدر ، مادر و همسر وی ، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه و سکونت در شهرستان یا استان مورد تقاضا داشته باشند(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

تبصره : مبنای استان یا شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

۹٫ متقاضيان به ترتیب “دیپلم ؛متولدین سال ۱۳۶۹ به بعد”،”فوق دیپلم ؛متولدین سال ۱۳۶۷ به بعد “و”لیسانس؛متولدین سال ۱۳۶۳ به بعد ” مجاز به شرکت در آزمون می باشد.

تبصره: مدت زمان سابقه کار مرتبط با شغل موردنیاز و یا سابقه کار در کارخانجات صنایع فولادی و معدنی حداکثر تا ۵ سال (مشروط به پرداخت حق بیمه)به شرایط سنی اضافه میگردد. ارائه گواهي سابقه كار مرتبط با شغل موردنیاز در زمان ثبت نام الزامی است.

نکات قابل توجه :

۱٫ شركت هيچگونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.

۲٫ شركت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان،نسبت به ارائه سرویس ایاب و ذهاب پذیرفته شدگان به شهرهای سنگان و خواف به شرط داشتن حداقل ۲۰ نفر متقاضی در هرشیفت و در مسیر مشترک اقدام خواهد نمود.

ب – تذكرات لازم :

۱ – مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و اگر در هر یک از مراحل جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتی در صورت اشتغال به کار در هر مرحله ادامه فعالیت فرد لغو و بلااثر مي گردد.

۲ – نتايج آزمون کتبی (دانشی) حدود ۲ برابر ظرفيت اعلام خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی(دانشی) هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب نهائي پذيرفته شدگان، پس از طي مراحل ارزیابی مهارتی(در مقطع دیپلم) و مصاحبه تخصصی، کانون ارزیابی ، معاينات طب صنعتي و با رعايت اولويت امتیاز کسب شده صورت مي پذيرد.

۳ – مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ آزمون باشد به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۴- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از کشور باید به تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد .

۵ – در صورت انصراف نفرات پذیرفته شده، از نفرات با اولویت بعدی بر اساس امتیاز کسب شده دعوت خواهد شد.

۶- در صورت انصراف پذيرفته شدگان پس از برگزاري دوره هاي آموزش بدو استخدام ، كليه هزينه هاي استخدام و نیز آموزشي و رفاهي مربوطه از آنان اخذ خواهد شد.

۷- از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری مبنی بر حداقل اشتغال در شرکت به مدت ۲سال اخذ خواهد شد.

ج – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی و مهلت ثبت نام :

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام اینترنتی به شرح ذیل است:

تكميل و ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در وب سایت مذکور به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروری می باشد.
فایل عکس اسکن شده ؛ متقاضی می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی ۴×۳ خود را با حجم کمتر از ۸۰کیلوبایت با فرمت jpeg اسکن نموده و فایل آن را از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی ارسال نماید.
فایل اسكن مدرک تحصیلی منطبق با “جدول افراد موردنیاز ” از نظر مقطع ، رشته و گرایش، با حجم کمتر از ۲۰۰ كيلو بايت با فرمت jpeg.
فایل اسكن صفحه اول شناسنامه با حجم کمتر از ۲۰۰ كيلو بايت با فرمت jpeg. (در صورت داشتن توضیح فایل اسکن صفحه توضیحات)
فایل اسكن کارت ملی با حجم کمتر از ۲۰۰ كيلو بايت با فرمت jpeg.
فایل اسكن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم با حجم کمتر از ۲۰۰ كيلو بايت با فرمت jpeg.
فایل اسكن مدرک دال بر بومی بودن طبق شرایط مندرج در این آگهی در صورت استفاده از سهمیه بومی با حجم کمتر از ۲۰۰ كيلو بايت با فرمت jpeg.
در صورت داشتن سابقه کار فایل اسكن گواهی سابقه پرداخت حق بيمه و گواهی مدت اشتغال مرتبط کمتر از ۲۰۰ كيلو بايت با فرمت jpeg.
واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال ( دویست هزار ریال) به صورت الکترونیکی به عنوان حق ثبت نام در آزمون.

*وجه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه تاریخ ۰۶ تا ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ می باشد لذا داوطلبین محترم موظفند دربازه ی زمانی مذکور جهت در یافت کارت ورود به جلسه به سایت های مندرج در اطلاعات آگهی مراجعه نمایند.
زمان آزمون در یکی از روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد، مکان و ساعت آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون اعلام می گردد.

تبصره : آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد.

توضیحات مهم:

متقاضیان می بایست صرفا مدارک تحصیلی مطابق با رشته ، مقطع و گرایش مندرج در “جدول افراد مورد نیاز ” را ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که منطبق با جدول فوق نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی، توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.

تذکر۱: ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت کد رهگیری از سیستم می باشد. پس از تائید نهایی، اطلاعات قابل تغییر نبوده و امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اینترنتی مذکور دقت لازم معمول گردد.

تذکر۲: لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و انتخاب فقط یک رشته تخصصی یا رسته شغلی را دارد، ضمناً ثبت نام به صورت ناقص یا به نحو غیر از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی مذکور مورد قبول نیست .

تذکر۳ : ضروري است داوطلبين گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي دقت لازم را در تكميل اطلاعات داشته باشند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و دعوت شدگان براي مراحل بعدی بايستي اصل مدارك و كپي آنها را به همراه داشته باشند.

تذکر ۴: زمان مراحل بعدی از طریق سایت ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.
پاسخگویی به سوالات متقاضیان درخصوص ثبت نام اینترنتی صرفا از طریق تلفن مندرج در اطلاعات آگهی صورت خواهد پذیرفت.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف سايت عملياتي شركت واقع در منطقه معدني و صنعتي سنگان، از تعداد ۱۵۰ نفر داوطلبين واجد شرايط ، در مشاغل اپراتوري، كارداني و كارشناسي با شرايط مندرج در جدول ذيل از طريق برگزاري آزمون هاي […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 441 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با استخدام مدیریت کسب و کار نمایش همه
استخدام‌ های سراسری نمایش همه