استخدام شبانه روزی پرستارخانم جهت امورکمکی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
توضیحات آگهی

شبانه روزی ومراقب.یک خانم جوان خوش برخورد و باروابت عمومی قوی جهت اشپزی وکمکی در امور کارهای دفتری برای یک فردبیمار نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شبانه روزی ومراقب.یک خانم جوان خوش برخورد و باروابت عمومی قوی جهت اشپزی وکمکی در امور کارهای دفتری برای یک فردبیمار نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 147 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه