استخدام شاگرد کنافکار در سپاهان شهر اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
توضیحات آگهی

یک نفر جوان جهت شاگردی کنافکاری نیازمندیم با حقوق اولیه ۲۵۰۰۰ که با یادگیری بیشتر میشود


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک نفر جوان جهت شاگردی کنافکاری نیازمندیم با حقوق اولیه ۲۵۰۰۰ که با یادگیری بیشتر میشود

Rating: 5 4 out of 5 based on 211 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه