استخدام شاگرد در شیشه بری پروین در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/1
توضیحات آگهی

استخدام شاگرد در شیشه بری پروین

به یک کارگر جوان جهت برش و نصب شیشه های ساختمانی نیازمندیم.

*حقوق به صورت روزمزد پرداخت می گردد.

آدرس: در محدوده پروین


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/1
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام شاگرد در شیشه بری پروین به یک کارگر جوان جهت برش و نصب شیشه های ساختمانی نیازمندیم. *حقوق به صورت روزمزد پرداخت می گردد. آدرس: در محدوده پروین

Rating: 5 4 out of 5 based on 189 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه