استخدام شاگرد جهت موبایل فروشی در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/10
توضیحات آگهی

نیازمند یک نفر شاگرد ماهر با سابقه کاری جهت موبایل فروشی


تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند یک نفر شاگرد ماهر با سابقه کاری جهت موبایل فروشی

Rating: 5 4 out of 5 based on 45 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های همدان نمایش همه