استخدام شاگرد برای کار در لوازم لوکس خودرو

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/26
توضیحات آگهی

برای کار در لوازم لوکس خودرو


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/26
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

برای کار در لوازم لوکس خودرو

Rating: 5 4 out of 5 based on 298 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تدارکات عمومی نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه