استخدام شاگردباطریسازجهت همکاری باحقوق مکفی در سنندج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
توضیحات آگهی

به یک شاگردباطریسازجهت همکاری باحقوق مکفی نیازمندیم لطفافقط کسانی که درزمینه برق خودروفعالیت نموده اندتماس بگیرند.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک شاگردباطریسازجهت همکاری باحقوق مکفی نیازمندیم لطفافقط کسانی که درزمینه برق خودروفعالیت نموده اندتماس بگیرند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 164 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های کردستان نمایش همه