استخدام شاطر نانوایی در جگرکی

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/18
توضیحات آگهی

جهت شغل جگرکی به یک شاطر نانوایی نیازمندیم. لطفا بقیه شرایط را تلفنی سوال کنید.
محل: مشهد، هاشمیه


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

جهت شغل جگرکی به یک شاطر نانوایی نیازمندیم. لطفا بقیه شرایط را تلفنی سوال کنید. محل: مشهد، هاشمیه

Rating: 5 4 out of 5 based on 172 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با شاطر نانوایی نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه