استخدام شاطرتنوری در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/31
توضیحات آگهی

شاطروچانه گیر باحقوق ومزایای عالی نیازمندیم
ساعت کارشیفت صبح: ۸صبح الی ۹شب
ساعت کارشیفت شب :۸شب الی۸صبح.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شاطروچانه گیر باحقوق ومزایای عالی نیازمندیم ساعت کارشیفت صبح: ۸صبح الی ۹شب ساعت کارشیفت شب :۸شب الی۸صبح.

Rating: 5 4 out of 5 based on 145 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با شاطر نانوایی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه