سـرمـایه گـذارى جهت تامین غذای پرسنل یک پروژه دولتی در رشت

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

“☜ تأمـین غـذاى پرسـنل ☞”
نیاز به سرمایه‌گذار به مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون جهت تامین غذای پرسنل یک پروژه دولتی باتضمیـن اصـل و سـود عـالی .


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

“☜ تأمـین غـذاى پرسـنل ☞” نیاز به سرمایه‌گذار به مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون جهت تامین غذای پرسنل یک پروژه دولتی باتضمیـن اصـل و سـود عـالی .

Rating: 5 4 out of 5 based on 85 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های گیلان نمایش همه