استخدام سرپرست کارگاه در کهنوج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات آگهی

نیازمند سرپرست کارگاه راه و پلسازی در شهرستان کهنوج – ۵ تا ۱۰ سال سابقه – آشنا به مسائل کارگاه و سیستمهای مشاور و پیمانکار و کارهای بتنی و راه – آشنا به مسائل دفتر فنی و صورتجلسات دستورکارها رزومه خود به علاوه مبلغ حقوق درخواستی را به درج شده در اطلاعات تماس آگهی فکس کنید


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند سرپرست کارگاه راه و پلسازی در شهرستان کهنوج – ۵ تا ۱۰ سال سابقه – آشنا به مسائل کارگاه و سیستمهای مشاور و پیمانکار و کارهای بتنی و راه – آشنا به مسائل دفتر فنی و صورتجلسات دستورکارها رزومه خود به علاوه مبلغ حقوق درخواستی را به درج شده در اطلاعات تماس آگهی فکس […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 244 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با سرپرست کارگاه نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه