استخدام سراسری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استخدام می کند:
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد جهت خدمت در واحدهای تابعه، نیروی انسانی مورد نیاز خود را جذب نماید. این نیروها شامل:
کاردان و کارشناس در رشته های شغلی مامایی،بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، علوم آزمایشگاهی، بهیار، پرستار، آمار و مدارک پزشکی، سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
و کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های تغذیه، روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی را از طریق امتحان کتبی در حیطه های تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت شرکتی جذب نماید.
لذا متقاضیان شرکت در آزمون می توانند به وبسایت دانشگاه درج شده در اطلاعات آگهی از تاریخ ۹۵/۰۲/۲۲ لغایت ۹۵/۰۲/۳۱ مراجعه و ثبت نام نمایند.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استخدام می کند: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد جهت خدمت در واحدهای تابعه، نیروی انسانی مورد نیاز خود را جذب نماید. این نیروها شامل: کاردان و کارشناس در رشته های شغلی مامایی،بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، علوم آزمایشگاهی، بهیار، پرستار، آمار و […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 376 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه