استخدام راننده متعهد با ضامن معتبر جهت کار در آژانس در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/17
توضیحات آگهی

به یک راننده متعهد با ضامن معتبر جهت کار در آژانس نیازمندیم.ماشین طرح دار در آژانسی با زنگ خور بالا از ما، کار از شما.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک راننده متعهد با ضامن معتبر جهت کار در آژانس نیازمندیم.ماشین طرح دار در آژانسی با زنگ خور بالا از ما، کار از شما.

Rating: 5 4 out of 5 based on 139 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه