استخدام تعدادی راننده طرح دار زوج جهت شیفت عصر در آژانس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/22
توضیحات آگهی

تعدادی راننده روزکار زوج با کمیسیون ۱۵% ؛ طرح دار با کمیسیون ۱۰% و تعدادی راننده بعداز ظهر کار جهت شیفت عصر آژانس با کمیسیون ۱۰% نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

تعدادی راننده روزکار زوج با کمیسیون ۱۵% ؛ طرح دار با کمیسیون ۱۰% و تعدادی راننده بعداز ظهر کار جهت شیفت عصر آژانس با کمیسیون ۱۰% نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 367 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه