استخدام راننده برای کار با خاور در بارکش شهری مهتاب بار در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/14
توضیحات آگهی

راننده خاور برای کار با خاور در بارکش شهری مهتاب بار

محل: تهران، آذری


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

راننده خاور برای کار با خاور در بارکش شهری مهتاب بار محل: تهران، آذری

Rating: 5 4 out of 5 based on 276 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه