استخدام راننده با خودروی شخصی در مرکز درمانی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
توضیحات آگهی

راننده با خودروی شخصی یا تاکسی ترجیحأ پراید با طرح ترافیک
ازساعت ۸ الی ۱۷ جهت کار در مرکزدرمانی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

راننده با خودروی شخصی یا تاکسی ترجیحأ پراید با طرح ترافیک ازساعت ۸ الی ۱۷ جهت کار در مرکزدرمانی

Rating: 5 4 out of 5 based on 197 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه