استخدام راننده با اتومبیل در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات آگهی

به تعدادی جوان ورزیده با اتومبیل جهت فعالیت با یک موسسه حقوقی در خصوص همکاری احکام قضائی نیازمندیم.
شرایط همکاری:
۱- آشنائی با تمام مناطق تهران
۲- حقوق به صورت کمیسیون
۳- تمام وقت


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادی جوان ورزیده با اتومبیل جهت فعالیت با یک موسسه حقوقی در خصوص همکاری احکام قضائی نیازمندیم. شرایط همکاری: ۱- آشنائی با تمام مناطق تهران ۲- حقوق به صورت کمیسیون ۳- تمام وقت

Rating: 5 4 out of 5 based on 168 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه