استخدام راننده اتوبوس شهری واحدگشت در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات آگهی

به راننده اتوبوس شهری واحدگشت نیازمندیم.
با تجربه و دارای BIS
حقوق درصدی یا ثابت به انتخاب شما


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به راننده اتوبوس شهری واحدگشت نیازمندیم. با تجربه و دارای BIS حقوق درصدی یا ثابت به انتخاب شما

Rating: 5 4 out of 5 based on 114 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه