استخدام راننده آشنا به زبان انگلیسی و آلمانی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
توضیحات آگهی

راننده متأهل آشنا به زبان انگلیسی و آلمانی حاضر به همکاری با سازمان ها و شرکت ها


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

راننده متأهل آشنا به زبان انگلیسی و آلمانی حاضر به همکاری با سازمان ها و شرکت ها

Rating: 5 4 out of 5 based on 699 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه