استخدام رادیولوژیست و متخصص داخلی و پزشک عمومی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/22
توضیحات آگهی

درصد اختصاص داده شده برای دندانپزشک ۵۰در صد و مصرفی ها نیز از درمانگاه می باشد.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

درصد اختصاص داده شده برای دندانپزشک ۵۰در صد و مصرفی ها نیز از درمانگاه می باشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 262 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پزشک نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه