استخدام ديپلم در نيروی دريايی ارتش

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات آگهی

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي تكميل كاركنان پايور (كادر) درجه داري يگانهاي تابع خود از بين جوانان متعهد و علاقه مند به صورت پيماني داوطلب (پسر) مي پذيرد.
الف) شرايط عمومي
۱- متدين به دين اسلام و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي براي فداكاري در راه تحقق اهداف انقلاب
۳- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه ي فقيه
۴- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
۵- عدم عضويت و هواداري از احزاب، گروهها و سازمانهاي سياسي
۶- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينهي كيفري
۷- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و سابقة محروميت از خدمات دولتي
۸- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره ي بهداشت و درمان نداجا (حداقل قد ۱۶۵ سانتيمتر و حداقل ديد چشم بدون عينك ۸/۱۰ )
ب) شرايط اختصاصي استخدام
۱-  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي زير با شرايط مورد اشاره:
الف) نظري (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني) با حداقل معدل كل ۱۳ و حداقل معدل كتبي ۱۰
ب) رشته هاي فني و حرفه اي (الكترونيك، الكتروتكنيك، ماشينهاي الكتريكي، رايانه، ساخت و توليد، مكانيك خودرو، صنايع فلزي، تأسيسات، متالوژي، ناوبري، الكترونيك و مخابرات دريايي، مكانيك موتورهاي دريايي، حسابداري، بازرگاني و اموراداري) با حداقل معدل كل۱۳ و حداقل معدل كتبي ۱۰
پ)  رشته هاي مهارتي كاردانش در گروهاي زير با حداقل معدل كل ۱۴
(۱) كلية رشته هاي گروههاي برق ، رايانه، مالي و اداري
(۲) گروه مكانيك (فقط زيرگروههاي سازههاي فلزي، ساخت و توليد، تأسيسات، صنايع دريايي، عيبيابي و تعميرخودرو، متالوژي و مدل سازي)
(۳) گروه هنر  (فقط رشته هاي آواز جهاني ، نوازندگي ساز ايراني، نوازندگي ساز جهاني و آواز ايراني از زيرگروه موسيقي )
۲- موفقيت در آزمايشهاي ورودي (علمي، عقيدتي، مصاحبة حضوري و ورزشي)
۳- فقط از متولدين ۷۴/۷/۱الي ۷۷/۱۲/۲۹ثبت نام به عمل ميآيد. (مدت انجام خدمت مقدس سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه ميشود)
موارد مهم
(۱) استخدام مشمولان وظيفة عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از ادارة وظيفه عمومي است. ( استخدام مشمولان غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)
(۲) فرزندان معظم شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي از اعمال شرط معدل معاف ميباشند و مدت پنج سال به حداكثر سن آنان  اضافه ميشود.( برابر ارائه مدرك از بنياد شهيد)
(۳) فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نيروهاي مسلح ، ايثارگران ،  بسيجيان فعال و سربازان جمعي آجا از اولويتهايي برخوردار خواهند بود.
(۴) حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت ميباشند.
(۵) داوطلبان، پيش بيني هاي لازم را براي حداقل سه روز اقامت در تهران  به عمل آورند.
(۶) آزمون ورودي از كتب عمومي و مشترك سه سال دبيرستان و دين وزندگي خواهد بود.
(۷) درصورتيكه قبولشدگان نهايي مراحل گزينش، بيشتر از ظرفيت مورد نياز باشند، داوطلبان براساس اولويتهاي شوراي گزينش انتخاب خواهند شد.
(۸) در هر مرحلهاي از گزينش كه مشخص شود داوطلب فاقد شرايط اعلام شده است، از ادامة مراحل گزينش وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
(۹) در صورت تكميل سهميه، ثبت نام متوقف خواهد شد.
(۱۰) استخدام كاركنان واجد شرايط، حسب اولويتهاي سازماني عمدتاً به منظورخدمت در مناطق و پايگاههاي عملياتي نداجا صورت ميگيرد.
(۱۱) با توجه به شبانه روزي بودن دوره ي آموزشي لازم است داوطلبان مجرد باشند .
(۱۲) مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال است و اين مدت به منزلة انجام خدمت دورة ضرورت نيز محسوب ميگردد. گفتني است داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضاي شخصي و داشتن شرايط لازم به استخدام رسمي تغيير وضعيت خواهند يافت.
(۱۳) استخدام شدگان داراي شرايط گروه هنر ( بند پ – ۳ شرايط اختصاصي) صرفاً در تخصص مربوط به كار گرفته خواهند شد.
(۱۴) فارغ التحصيلان رشته هاي دريايي هنرستان هاي دريايي دراولويت جذب قراردارند.
ب) امتيازها
۱- دورة آموزش داوطلبان در آموزشگاه به صورت شبانه روزي بوده و كلية مخارج آنان از قبيل وسايل كمك آموزشي، خوراك، پوشاك،  بهداشت و درمان  به عهدة نيروي دريايي است و ماهيانه مبلغي به عنوان كمك هزينة تحصيلي نيز به آنان پرداخت خواهد شد.
۲- داوطلبان پس از اتمام دورة آموزش برابر مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران، ترفيع ميگيرند و از حقوق و مزاياي شغلي مربوط برخوردار مي شوند.
۳- دانش آموختگان از تسهيلات وامهاي مصوب، كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
۴- درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اوليه ، همسر و فرزندان آنها به عنوان افراد تحت تكفل منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
ج) مدارك مورد نياز براي ثبت نام
۱- عكس ۴×۳ يك قطعه (پشت نويسي شده)
۲- اصل شناسنامه و كارت ملي
۳- اصل مدرك ديپلم يا گواهي قبولي موقت ديپلم
۴- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد (براي فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان)
۵- اصل و روگرفت دفترچة خدمات درماني نيروهاي مسلح خود يا والدين (براي فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح)
۶-واريز مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ريال (چهارصد هزار ريال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانك سپه
(به نام عوايد پشتيباني مركزنداجا ) و ارائه اصل برگة واريزي در زمان ثبت نام(وجه واريزي به هيچ وجه قابل استردادنمي باشد.)
د) نحوة ثبت نام
ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري انجام خواهد شد و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان واجد شرايط از تاريخ ۹۵/۳/۱تا تاريخ ۹۵/۳/۳۱فرصت دارند با در دست داشتن مدارك مورد نياز در بند (ج) و با  توجه به محل سكونت خود به يكي از نشانيهاي زير براي ثبت نام مراجعه نمايند:
تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريايي، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
بندرعباس، اسكله باهنر، جنب كلينيك تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام، تلفن ۷-۳۳۵۶۴۱۲۱ ، داخلي ۲۰۵۵
بوشهر، منطقة دوم نيروي دريايي، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن ۱۹-۴۵۴۴۲۰۱داخلي۳۰۳۶
بندرجاسك، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوي اسلامي ايران، دايرة استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
چابهار، كنارك، منطقة سوم نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزينش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵  و ۴۳۱۲۹۲۲
نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، تلفن ۰۱۱۵۲۳۵۳۰۸۳
رشت، ميدان نيروي دريايي، فرماندهي آموزش تخصص هاي دريايي، دفتر استخدام، تلفن ۰۱۳۳۳۳۳۹۹۷۵
خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبة استخدام، تلفن ۰۶۱۵۳۵۳۱۸۳۵
سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،  شعبة گزينش و استخدام ،  تلفن ۳۲۰۳۵۶۳
مشهد،كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۰۵۱۳۸۵۹۸۳۰۰
شيراز، ميدان اطلسي،نبش خيابان فروغي،روبروي بانك سپه، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳
اصفهان، خيابان ارتش، سه راه حكيم نظامي،خيابان صفه،نرسيده يه اتكاءجنب كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۳۱۳۶۲۰۲۱۴۶
كرمانشاه، سه راه حافظيه، بلوار شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   ۰۸۳۳۸۳۹۵۰۹۳
تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن ۰۴۱۳۵۴۱۴۱۳۶
خرم آباد،خيابان۶۰متري،پل مديريت،نبش افلاك هشتم ،ساختمان بنيادنخبگان(طبقه همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
سنندج،ميدان مولوي كرد،سه راه صفري،ساختمان شماره ۳ استانداري، طبقه اول، دفترنمايندگي نيروي دريايي
گرگان، به سمت جاده آق قلا، جنب ترمينال، پشت جايگاه سي ان جي دفتر استخدام نداجا
هـ) مكان و زمان  برگزاري آزمون ورودي
۱- محل برگزاري آزمون ورودي همان شهري است كه داوطلب در آن اقدام به ثبت نام نموده است.
۲- تاريخ برگزاري آزمون ورودي، همزمان با ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي تكميل كاركنان پايور (كادر) درجه داري يگانهاي تابع خود از بين جوانان متعهد و علاقه مند به صورت پيماني داوطلب (پسر) مي پذيرد. الف) شرايط عمومي ۱- متدين به دين اسلام و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران ۲- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي براي فداكاري در راه […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 484 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با الكتروتكنيك نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه