استخدام دو نفر خانم لیسانس مسلط به حسابداری و کامپیوتر در کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات آگهی

استخدام دو نفر خانم لیسانس مسلط به حسابداری و کامپیوتر

به دو نفر خانم لیسانس مسلط به حسابداری و کامپیوتر جهت کار در دفتر بازرگانی واقع در کرمانشاه نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام دو نفر خانم لیسانس مسلط به حسابداری و کامپیوتر به دو نفر خانم لیسانس مسلط به حسابداری و کامپیوتر جهت کار در دفتر بازرگانی واقع در کرمانشاه نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 233 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه