استخدام خانم دوزنده مجرد در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/16
توضیحات آگهی

به یه خانم دوزنده مجرد برای شیفت صبح تا بعداز ظهر نیازمندیم.
شرایط حقوقی به نسبت تعداد کار انجام شده میباشد
لطفا پیامک نزنید


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/16
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یه خانم دوزنده مجرد برای شیفت صبح تا بعداز ظهر نیازمندیم. شرایط حقوقی به نسبت تعداد کار انجام شده میباشد لطفا پیامک نزنید

Rating: 5 4 out of 5 based on 167 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه