استخدام دفتردار و منشی خانم در گروه تزئینات سپاهان در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/26
توضیحات آگهی

استخدام دفتردار و منشی خانم در گروه تزئینات سپاهان

کارمند خانم جهت پاسخگویی ب مشتریان

ساعات کاری : ۸/۳۰الی ۱ و ۴ الی ۸/۳۰ بعدظهر

آدرس:گروه تزئینات سپاهان قم،میدان معصومیه


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/26
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام دفتردار و منشی خانم در گروه تزئینات سپاهان کارمند خانم جهت پاسخگویی ب مشتریان ساعات کاری : ۸/۳۰الی ۱ و ۴ الی ۸/۳۰ بعدظهر آدرس:گروه تزئینات سپاهان قم،میدان معصومیه

Rating: 5 4 out of 5 based on 151 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مسئول دفتر نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه