استخدام در کلینیک ترک اعتیاد در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/25
توضیحات آگهی

استخدام پرسنل جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد.
داشتن یکی از مدارک کاردانی مامایی، پرستاری، بهیاری، یا فوریتهای پزشکی الزامی ست. تاکید میشود داشتن ” مدرک ” مهم میباشد. لطفا لطفا لطفا کسانیکه تعداد ساعات گذراندن دوره آموزش فوریتهای پزشکی شان کمتر از ۳۶۰ ساعت است و نیز دارندگان مدرک کمک بهیاری تماس نگیرند.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام پرسنل جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد. داشتن یکی از مدارک کاردانی مامایی، پرستاری، بهیاری، یا فوریتهای پزشکی الزامی ست. تاکید میشود داشتن ” مدرک ” مهم میباشد. لطفا لطفا لطفا کسانیکه تعداد ساعات گذراندن دوره آموزش فوریتهای پزشکی شان کمتر از ۳۶۰ ساعت است و نیز دارندگان مدرک کمک بهیاری تماس نگیرند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 218 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه