استخدام در پست مدیریت در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/31
توضیحات آگهی

از یک نفر خانم بازنشسته آموزش و پرورش و یا شاغل در مقطع ابتدایی در پست مدیریتی در دبستان غیر دولتی پسرانه دعوت به همکاری به عمل می آید.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

از یک نفر خانم بازنشسته آموزش و پرورش و یا شاغل در مقطع ابتدایی در پست مدیریتی در دبستان غیر دولتی پسرانه دعوت به همکاری به عمل می آید.

Rating: 5 4 out of 5 based on 228 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدیریت نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه