استخدام در شركت توليدي و توزيع

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/26
كد شغليnعنوان شغليnحداقل تحصيلاتnسابقه كارnمحل خدمتnكد شغليnعنوان شغليnحداقل تحصيلاتnسابقه كارnمحل خدمتn
1كارشناس ERPnليسانس نرم‌افزار يا صنايعn3 سالnتهران و پرندn7كارشناس برنامه‌ريزي توليدnليسانس مهندسي صنايعn3سالپرندn
2رئيس حسابداريnليسانس حسابداريn10 سالnتهرانn8nكارشناس برنامه‌ريزي موادnليسانس مهندسي صنايعn3سالپرندn
3حسابدار خزانهnليسانس حسابداريn5سالnتهرانn9nكارشناس كنترل كيفيتnليسانس مهندسي صنايعn3سالپرندn
4كارشناس فروش مناطقnليسانسn3 سالnتهرانn10nكارشناس مهندسي محصولnليسانسn3سالپرندn
5فروشنده فروشگاهnفوق‌ديپلمn3 سالnتهرانn11كمك انباردارnديپلم3سالپرندn
6كارشناس بازاريابيnليسانس3 سالnتهرانn12nمسئول دفترnليسانسn3سالتهران
توضیحات آگهی

شركت توليدي و توزيع:
ارسال رزومه درج شده در اطلاعات تماس آگهی ذكر كد شغل در قسمت subject.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/26
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شركت توليدي و توزيع: ارسال رزومه درج شده در اطلاعات تماس آگهی ذكر كد شغل در قسمت subject.

Rating: 5 4 out of 5 based on 124 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه