استخدام خیاط مزدی دوز پیراهن مردانه در گرگان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
توضیحات آگهی

به خیاط مزدی دوز پیراهن مردانه جعبه ای از برش تا دوخت به صورت سریدوزی در محل کار خودتان .نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به خیاط مزدی دوز پیراهن مردانه جعبه ای از برش تا دوخت به صورت سریدوزی در محل کار خودتان .نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 82 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های گلستان نمایش همه