استخدام خدمتکارخانم جهت انجام امور منزل در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات آگهی

باسلام
به یک خدمتکار خانم جهت انجام امور روزانه منزل سالمند از ساعت ۷:۳۰الی ۶بعدازظهر نیازمندیم :حقوق ماهیانه ششصدهزار تومان کسانیکه اطفال همراه خود دارند تماس نگیرند(الویت با کسانیست که در محدودویانزدیک محل ۱۵ خردادهستندمیباشد)….


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

باسلام به یک خدمتکار خانم جهت انجام امور روزانه منزل سالمند از ساعت ۷:۳۰الی ۶بعدازظهر نیازمندیم :حقوق ماهیانه ششصدهزار تومان کسانیکه اطفال همراه خود دارند تماس نگیرند(الویت با کسانیست که در محدودویانزدیک محل ۱۵ خردادهستندمیباشد)….

Rating: 5 4 out of 5 based on 174 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر خدماتی نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه