استخدام خانم کاردان آزمایشگاه یا میکروبیولوژی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام کاردان آزمایشگاه یا میکروبیولوژی در تهران
به کاردان آزمایشگاه یا میکروبیولوژی خانم جهت پذیرش و نمونه گیری در شیفت عصر نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کاردان آزمایشگاه یا میکروبیولوژی در تهران به کاردان آزمایشگاه یا میکروبیولوژی خانم جهت پذیرش و نمونه گیری در شیفت عصر نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 200 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه