استخدام خانم و آقافست فودGumbo در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/19
توضیحات آگهی

فست فودGumboدرنظر دارد پرسنل خودرابشرح ذیل استخدام کند.
یک نفر خانم مجرد..متعهدبکار..دارای دیپلم..آشنابه عملکرد باکامپیوتر ..خوش رفتار وخوش بیان..حداکثرسن۳۰سال..باحقوق مکفی
یک نفرآقا..متعهدبکار..دارای حداقل سواد ..خوش برخورد وخوش بیان..حداکثر سن۲۵سال..باحقوق مکفی
سرویس جهت رفت وآمد پرسنل موجود است..تایم کاری از ۵عصر تا ۱۲شب


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

فست فودGumboدرنظر دارد پرسنل خودرابشرح ذیل استخدام کند. یک نفر خانم مجرد..متعهدبکار..دارای دیپلم..آشنابه عملکرد باکامپیوتر ..خوش رفتار وخوش بیان..حداکثرسن۳۰سال..باحقوق مکفی یک نفرآقا..متعهدبکار..دارای حداقل سواد ..خوش برخورد وخوش بیان..حداکثر سن۲۵سال..باحقوق مکفی سرویس جهت رفت وآمد پرسنل موجود است..تایم کاری از ۵عصر تا ۱۲شب

Rating: 5 4 out of 5 based on 165 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه