استخدام خانم مباشر تزریقات جهت انجام امور تزریقات در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

استخدام خانم مباشر تزریقات

به یک نفرخانم جهت انجام امور تزریقات
با سابقه کار برای شیفت عصر مطب پزشک عمومی نیازمند است.

آدرس : ملی راه فلکه سنگر مجتمع پزشکی آفتاب طبقه چهارم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام خانم مباشر تزریقات به یک نفرخانم جهت انجام امور تزریقات با سابقه کار برای شیفت عصر مطب پزشک عمومی نیازمند است. آدرس : ملی راه فلکه سنگر مجتمع پزشکی آفتاب طبقه چهارم

Rating: 5 4 out of 5 based on 139 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه