استخدام خانم لیسانس کامپیوتر در قزوین

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/12

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 210

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 218

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 226

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 242

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 250

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 258

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/chekare1/public_html/wp-content/themes/jobs/single-agahi.php on line 266
توضیحات آگهی

به یک خانم لیسانس کامپیوتر جهت کار نیمه وقت (صبحها) نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/12
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک خانم لیسانس کامپیوتر جهت کار نیمه وقت (صبحها) نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 154 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های قزوین نمایش همه