استخدام خانم دانشجو جهت تنظیم دفاتر مالی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات آگهی

خانمی جهت تنظیم دفاتر مالی و تهیه دیسکت تامین اجتماعی و لیست های دارایی و اظهارنامه ها به همکاری دعوت مینماییم ..آموزش تمام موارد فوق به عهده ما خواهد بود . اولویت با ساکنین کمپلو… تایم کاری فقط بعد از ظهر سه تا نه . سه روز در هفته


تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

خانمی جهت تنظیم دفاتر مالی و تهیه دیسکت تامین اجتماعی و لیست های دارایی و اظهارنامه ها به همکاری دعوت مینماییم ..آموزش تمام موارد فوق به عهده ما خواهد بود . اولویت با ساکنین کمپلو… تایم کاری فقط بعد از ظهر سه تا نه . سه روز در هفته

Rating: 5 4 out of 5 based on 70 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه