استخدام خانم جهت نگهداری کودک در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
توضیحات آگهی

محل: تهران، پونک

جهت نگهداری کودک از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۶ بعد از ظهر برای کنترل تکالیف مدرسه و کلاس های فوق برنامه به یک خانم میانسال دارای تحصیلات حداقل دیپلم نیاز است.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: تهران، پونک جهت نگهداری کودک از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۶ بعد از ظهر برای کنترل تکالیف مدرسه و کلاس های فوق برنامه به یک خانم میانسال دارای تحصیلات حداقل دیپلم نیاز است.

Rating: 5 4 out of 5 based on 129 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه